CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại Perlamuse, chúng mình cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và khách truy cập trang web của chúng mình. Các thành viên trong nhóm Perlamuse đều là khách hàng của chính Perlamuse và các cửa hàng trực tuyến khác, vì vậy chúng mình hiểu tầm quan trọng của việc giữ an toàn và bảo vệ thông tin của bạn.

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng mình sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để cải thiện trải nghiệm trang web của bạn. Chúng mình sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích đã định, và chúng mình sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân này với bất kỳ tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, như được nêu trong thông báo này, chúng mình có thể tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng mình, những người hỗ trợ tạo ra trải nghiệm Perlamuse tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin của mình hoặc muốn xóa bất kỳ thông tin nào trong số đó, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng tại info@perlamuse.com

Thông tin của bạn + cách chúng tôi sử dụng nó

Perlamuse đã thu thập được thông tin gì rồi?

Chúng mình thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên Perlamuse, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng mình, trả lời khảo sát hoặc tham gia cuộc thi. Thông tin này bao gồm: tên, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ giao hàng và thanh toán, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Thông tin của bạn, cho dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác mà không có sự đồng ý của bạn, vì bất kỳ lý do nào ngoài mục đích rõ ràng là cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.

Chúng mình sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Perlamuse sử dụng tên, email, địa chỉ giao hàng và thanh toán cũng như thông tin thanh toán của bạn để xử lý và giao đơn đặt hàng của bạn, cũng như cung cấp bất kỳ khoản hoàn trả hoặc tín dụng nào nếu bạn trả lại hàng của mình.

Perlamuse sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông tin cập nhật về bất kỳ đơn hàng nào bạn đã đặt và chúng mình sẽ chỉ gửi cho bạn bản tin và tài liệu quảng cáo nếu bạn cho phép chúng mình bằng cách đăng ký.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng mình ngày sinh của bạn, chúng mình sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi sinh nhật. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin và email quảng cáo của chúng mình bất kỳ lúc nào, bằng cách sử dụng liên kết 'Hủy đăng ký' ở cuối tất cả các email hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng tại info@perlamuse.com

Ngoài việc sử dụng thông tin của bạn để xử lý, cung cấp và thông báo cho bạn về các giao dịch mua của bạn, chúng mình cũng có thể sử dụng thông tin đó để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên Perlamuse hoặc để cập nhật cho bạn những sản phẩm mới nhất và các chương trình khuyến mãi bằng cách hiển thị cho bạn các quảng cáo trên Perlamuse như bạn duyệt web.

Lịch sử liên lạc của bạn, qua email, điện thoại hoặc livechat, có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tốt nhất và cải thiện trải nghiệm Perlamuse của bạn.

Lịch sử mua hàng của bạn và bất kỳ mặt hàng nào bạn đã lưu hoặc xem trên Perlamuse có thể được sử dụng để đánh giá sở thích sản phẩm của bạn, vì vậy chúng mình có thể cung cấp cho bạn thông tin và cập nhật phù hợp nhất cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời mà bạn mong đợi từ Perlamuse.

Thông tin được cung cấp để trả lời các cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi sẽ được sử dụng để đáp ứng các điều kiện của ưu đãi hoặc để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Perlamuse.

Chia sẻ thông tin của bạn

Perlamuse có chia sẻ thông tin của bạn không?

Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng mình cung cấp dịch vụ cho bạn, tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc vận hành trang web của chúng mình, thuộc các danh mục dưới đây:

Các công ty làm những việc để bạn nhận được đơn đặt hàng, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà kho, đơn vị đóng gói đơn hàng và công ty giao hàng
Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chẳng hạn như đại lý tiếp thị, đối tác quảng cáo và máy chủ lưu trữ trang web, những người giúp chúng mình điều hành Perlamuse
Perlamuse sẽ chỉ cung cấp thông tin của bạn cho các công ty đã đồng ý bảo mật nghiêm ngặt.

Bên ngoài các bên thứ ba như vậy, Perlamuse không và sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Perlamuse có thể cung cấp cho các bên khác dữ liệu tổng hợp ẩn danh và không nhận dạng cá nhân cho mục đích tiếp thị, phân tích hoặc các mục đích khác. Ngoài ra, Perlamuse có thể tiết lộ thông tin của bạn khi thích hợp để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

Xem quảng cáo Perlamuse trực tuyến

Tại sao bạn thấy quảng cáo Perlamuse khi duyệt trực tuyến?

Perlamuse tham gia vào quảng cáo trực tuyến để giúp bạn biết những gì đang xảy ra trên Perlamuse và giúp bạn xem và tìm thấy các sản phẩm của Perlamuse. Giống như nhiều công ty khác, chúng mình nhắm mục tiêu các biểu ngữ và quảng cáo Perlamuse đến bạn khi bạn ở trên các trang web và ứng dụng khác. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều mạng tiếp thị kỹ thuật số và trao đổi quảng cáo, cộng với một loạt công nghệ như pixel, thẻ quảng cáo, cookie, số nhận dạng di động và các dịch vụ được cung cấp bởi một số trang web và mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook). Các biểu ngữ và quảng cáo bạn thấy sẽ dựa trên thông tin chúng mình có về bạn, lịch sử duyệt Perlamuse của bạn hoặc tương tác của bạn với các quảng cáo Perlamuse trước đó.